Člena komise mohou delegovat jednotlivé volební strany. Pokud nenabídnou dostatek lidí, příslušný starosta obce má za povinnost doplnit komise do předem stanoveného počtu. S tímto problémem se však všechny oslovené úřady na Chrudimsku nesetkaly.

„V Chrudimi máme 29 volebních komisí, které mají celkem 242 členů. Devatenáct volebních stran delegovalo dostatek lidí, který potřebný počet bohatě převýšil. V poslední době jsme zaznamenali zvýšený zájem o členství. Více stran využívá možnost delegovat své členy a také jich víc nominují," uvedla vedoucí Odboru správního Městského úřadu Chrudim Eva Doležalová.

Zvýšený zájem stran o vlastní členy ve volebních komisích potvrzuje i tajemnice Městského úřadu v Heřmanově Městci Hana Mifková. „Obvykle máme komise pětičlenné, ale z důvodu zvýšeného zájmu jich bude sedm. Své členy dříve nominovala jen ODS, KSČM, KDU ČSL a ČSSD," doplnila tajemnice.

„Zájem byl velký, celostátně to dělalo přes 2800 uchazečů a konkrétně tady na Chrudimsku to bylo o 70 lidí více, než obvykle. Tentokrát jsme neměli problém obsadit komise," uvedla Ludvíka Kálesová ze strany Svobodných občanů.

„Zájem je velký, ve volební komisi by chtěli být skoro všichni, ale přednost mají členové strany a jejich rodinní příslušníci. Nominovali jsme členy do komisí ve všech obcích, to je okolo čtyř set lidí. Například v Hlinsku budeme mít v komisích 21 členů a v Chrudimi 27. Je to různé," dodala tajemnice ČSSD okresu Chrudim Božena Pekařová.

LUKÁŠ VANÍČEK