Dlouhé čekání

Dosud do Skutče zajíždějí sanitky záchranné služby z Chrudimě nebo z Hlinska. Jejich dojezdové časy jsou zejména v zimních měsících pro pacienta utrpením.

„Každá minuta čekání je v případě ohrožení života hrozně dlouhá. My jsme absenci záchranky na Skutečsku vnímali jako velkou nespravedlnost a jsme rádi, že představitelé kraje nakonec přehodnotili své původní stanovisko a podpořili nás finanční částkou 3, 25 milionu korun.

Od prvního ledna bude záchranku provozovat Pardubický kraj na své náklady," řekl starosta Skutče Pavel Novotný. Nové stanoviště záchranky podle jeho slov plně podpořili starostové Proseče a Luže a poděkování patří i okolním obcím, které si zřízení nové stanice rychlé záchranné služby nejen přály, ale především byly ochotny i přispět. „Jde o celkovou částku půl milionu korun, to je krásný příspěvek," neskrývá radost skutečský starosta.

Bez lékaře

„Ze čtyř územních odborů, které jsou v Pardubickém kraji,  bude skutečská záchranná služba spadat pod okres Chrudim. Bude ji tvořit jedna posádka," uvedl ředitel chrudimského odboru Zdravotnické záchranné služby Pavel Fila. Skutečská posádka sanitky bude jezdit za pacienty bez lékaře.

„Je to ze zákona rovnocenná varianta záchranné služby. Pokud nastane něco závažnějšího, lékař pojede na místo z Chrudimě nebo z Hlinska," upřesnil Pavel Fila. Tato skutečnost nemusí nikoho děsit – posádku sanitky budou tvořit profesionální záchranáři, jejichž zdravotnické znalosti jsou na vysoké úrovni.