Jak upozornila Chrudimačka Eva Říhová, problematická je například rozrostlá zeleň v Obrachtově ulici, která brání výhledu v zatáčce u domu popisného čísla 419 a zeleň na křižovatce s ulicí Čáslavskou.

„V prvním případě je velmi nebezpečné přecházet silnici od zahrady směrem k trati, protože vůbec není vidět směrem k čerpací stanici. Situace je nebezpečná zejména pro člověka s kočárkem. V druhém případě se jedná o keř křídlatky blízko křižovatky," uvedla Eva Říhová. Jiný Chrudimák zase naši redakci upozornil na problém v ulici Na Ostrově před kruhovou křižovatkou u Tesca. Tady zase stromek částečně zakrývá dopravní značku s ukazateli směrů do blízkých měst.

Místa s omezeným výhledem se snaží mapovat pracovníci chrudimského odboru dopravy. Zelení zakryté značení pravidelně odhalují při svých obchůzkách i hlídky strážníků městské policie. Ani jedni ani druzí však nemohou mít oči všude.

„Nejvíc podnětů získáváme od občanů, kteří nás na problematická místa sami upozorňují telefonicky. Situaci poté řešíme ve spolupráci se zaměstnanci údržby zeleně. Problematičtější ale může být ten případ, kdy zeleň vyrůstá na pozemku, který nepatří městu. To pak nemáme v podstatě žádnou možnost, jak majitele k zastřižení rostlin přinutit," vysvětlil vedoucí odboru dopravy Martin Klimek.