Aktuálně na ni mohou neziskové organizace působící v okrese Pardubice a Chrudim přihlašovat své projekty, a to prostřednictvím webového formuláře www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj. Příjem přihlášek bude ukončen 31. března.

POMOC A SPOLUPRÁCE

Smyslem Burzy filantropie je setkání neziskových organizací se zástupci firem a veřejné správy, kteří jsou na burze v roli donátorů. Neziskovky prezentují své veřejně prospěšné projekty a donátoři jsou připraveni je podpořit finančními, materiálními nebo jinými potřebnými dary.

„Přihlášení projektu je začátkem možného úspěchu. V minulém roce se v Pardubicích přihlásilo 24 projektů, v Chrudimi 15. V letošním roce očekáváme podobná čísla. Na základě hlasování veřejnosti a donátorů pak vzejdou finalisté burzy, kteří budou své projekty prezentovat 7. června v Pardubicích a 21. června v Chrudimi," vysvětluje postup Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

POMOC VÁHAJÍCÍM

Správně sepsat a prezentovat projekt tak, aby jej donátoři rychle pochopili a ocenili, není úplně jednoduché. Zájemci mohou využít přípravného semináře s výmluvným názvem „Jak napsat projekt do Burzy filantropie. Ten pořádá KONEP 24. února. Přihlášku je třeba poslat na email: konirova@konep.cz.

Burza filantropie zaznamenala od roku 2012 mnoho úspěchů. Bylo v ní podpořeno 192 veřejně prospěšných projektů, na jejichž realizaci donátoři přispěli dary v celkové hodnotě 6 442 500 korun.
V roce 2016 byla na jedné burze také překonána magická hranice půl milionu, kdy se v Ústí nad Orlicí shromáždily dary v hodnotě 514 000 korun. V loňském roce byla také Burza filantropie oceněna v mezinárodní soutěži SoziaMarie jako 3. nejlepší sociální inovace.