„Ředitelka Bohatá se nám s úvahami o odstoupení svěřila již před nějakým časem a nyní se rozhodla,“ komentuje Čechlovský postoj ženy, která stála v čele jedné z největších chrudimských organizací zhruba patnáct let.

Na důvod odchodu jsme již zeptali samotné Ivany Bohaté. „Pravda je, že nějaký rok přesluhuji a tak dám prostor zas někomu jinému. Úplně ale odcházet nechci, jsem připravena podle potřeby ještě pomoci,“ uvádí Bohatá.

CSSP v současné době spravuje ve městě pět objektů s více než stovkou bytů a stará se o zhruba 600 svých klientů. Zabývá se totiž také terénními ambulantními službami, domácí zdravotní a ošetřovatelskou péčí a provozuje i půjčovnu kompenzačních pomůcek.

CSSP pořádá rovněž aktivizační programy, které měsíčně absolvuje kolem osmi set chrudimských seniorů. Sem patří například Univerzita třetího věku, kondiční cvičení, cvičení paměti a další kroužky a aktivity.

„Jde o velmi důležité činnosti, které pomáhají seniorům zachovat si co nejdéle dobrou kondici a vlastní soběstačnost. Jsem moc ráda, že v Chrudimi na to lidé slyší a že jich tolik chodí,“ svěřuje se Bohatá, která pracuje v chrudimské organizaci od listopadu roku 1993 a ředitelkou se stala již o dva roky později.
Sociální péče v Chrudimi udělala za tu dobu značný pokrok.

„Začínali jsme vlastně na nule, ale rozhodně není jen má zásluha, že jsme dnes tam, kde jsme. Podíl na tom má i všech 47 zaměstnanců, kteří u nás pracují na trvalý pracovní úvazek, navíc máme i zhruba 30 externích spolupracovníků,“ připomíná Bohatá.

„A co mi ta práce dala? Jistě, potěšila mě četná ocenění, ale největší radost mi dělá pohled na člověka, kterému jsme dokázali pomoci.“