Za byt velký kolem padesáti metrů čtverečních zaplatí zájemce holý nájem 2160 korun, předtím ale musí složit trojnásobek včetně inkasních záloh, což je v součtu 10 000 korun. „Hlásí se pět až deset lidí na jeden byt. Protože u nás není o bydlení v městských prostorách nouze, mnohé rodiny už si vybírají a některé byty máme problém přidělit. Bytovou otázku zkrátka máme vyřešenou,“ vysvětluje starosta Pavel Novotný. Skuteč s 5400 obyvateli měla v polovině 90. let běžně čtyři stovky žadatelů o byt. Nyní se dají spočítat na prstech jedné ruky. „Před dvanácti lety jsme prodali 150 starých bytů s regulovaným nájemným 14 korun za metr čtvereční a postavili 210 nových bytů s běžným nájemným. Samozřejmě také máme malometrážní sociální byty a několik těch, kde je regulované nájemné. Pokládám to za nemravné: dokud se nezruší, dotujeme je, my, všichni,“ zdůrazňuje Novotný.

V Chrudimi je městských bytů nedostatek. Soubor žadatelů má velice přísná kritéria a ne každý je může splnit. „Městské byty, uvolněné jejich nájemníky buď z důvodu úmrtí nebo přestěhování, jsou přidělovány osobám zařazeným v tomto souboru,“ potvrzuje Jitka Sýkorová z městského oddělení správy majetku. V současné době se ani nepočítá s výstavbou, kterou by město třeba i s dotací organizovalo.