Za devět měsíců byla zahájena výstavba 208 bytů, dokončeno bylo 105 bytů. Další desítky bytů se dokončují v budově Balustrády.