Opoziční SNK-ED před hlasováním navrhla, aby Petr Řezníček zastupoval město i nadále, avšak tento protinávrh byl většinově zamítnut. Jak upozornil další opoziční zastupitel Roman Málek, před volbou nového zástupce zapomněla nová koalice Petra Řezníčka odvolat, takže za Chrudim by mohli nadále jednat oba politici.

Petr Řezníček však případnou nejasnost rozptýlil svým příslibem, že se své funkce dobrovolně vzdá.