V letošním roce v Možděnici hnízdil čáp, který se narodil na hnízdě v Rohozné v roce 1996. Mnozí si ještě toto hnízdo pamatují, protože dospělí ptáci a jejich potomci sedávali na sloupy podél komunikace vedoucí obcí.

Začíná doba tahu ptáků a naši čápi a jejich letošní mláďata se připravují na tah do afrických zimovišť. Letošní rok byl rokem úspěšným. Opět zahnízdili čápi v Ronově nad Doubravou a prvně se usadili také ve Vortové.

V Nasavrkách se téměř celé léto zdržovali na komíně bývalého pivovaru, kam byla před několika lety instalována podložka. Přestože nezahnízdili, je zde předpoklad, že se příští rok vrátí a hnízdit budou.

(fb)