Keltové tomuto květnovému svátku říkali Beltine a patřil mezi čtyři nejvýznamnější oslavy v roce.

Pohyblivý svátek

„Dnes se Beltine slaví v noci ze 30. dubna na 1. května. Vzhledem k tomu, že se jedná o svátek lunární, muselo se jeho datum dříve stanovovat jiným způsobem než podle dnešního kalendáře. Jako nejpravděpodobnější se jeví úplněk nebo nov ve znamení býka, tedy datum pohyblivé podobně jako naše Velikonoce," uvedla Blanka Zelená ze sdružení Boii.

Zima sice byla pryč, ale naši předkové stále neměli vyhráno. I v létě hrozila celá řada fatálních pohrom, a proto bylo třeba pomoci si magií a řadou důležitých obřadů.

„Nejdůležitějším krokem byla očista po zimě a zničení všeho zlého. K tomu sloužily posvátné ohně, které po západu slunce zapalovali druidové ve svatých hájích. Večer byly zhašeny ohně ve všech domácnostech a znovu se zažíhaly až od posvěcených uhlíků očistného ohně," vysvětluje Blanka Zelená.

Řada obřadů

Když byly takto magicky ochráněny domy, přišla řada na jejich obyvatele a domácí zvířectvo. I k jejich očištění sloužil oheň.

„Lidé přes oheň skákali, zvířata se přes něj prováděla nebo se okuřovala jeho dýmem. Aby se posílila magická moc ohně, házely se do něj oběti. Původně byly pravděpodobně lidské nebo zvířecí, později se tato část obřadu prováděla pouze symbolicky zástupnou obětí," doplnila Blanka Zelená.

Dalším důležitým aktem bylo povzbuzení plodivých sil bohyně Matky a vegetačních duchů, kteří se starali o budoucí úrodu. Jedním z rituálů, které vydržely až do dnešních dnů, bylo stavění májky.

„Nesmíme také opomenout tradiční pouštění hořících kol z kopce a vyhazování zapálených košťat symbolizujících sluneční sílu," dodává Blanka Zelená.

Během Beltinu se uzavírala také manželství na zkoušku. Zamilovaná dvojice si podala ruku skrz kamenný kruh a byli svoji až do dalšího svátku. Za rok se mohli rozhodnout, zda jim soužití vyhovuje, anebo se beztrestně mohli opět rozejít.

S příchodem křesťanství byly tyto reje a slavnosti pokládány za hříšné a vznikla pověra o čarodějnických sabatech, která se do dnešních dnů dochovala v lidovém „pálení čarodějnic".

Dnešní oslavy

Keltové slaví Beltine i v dnešních dnech. „Dne 30. dubna chceme lidem nabídnout možnost oslavit svátek netradičně a zároveň stylově přímo v centru Pardubic . Připravili jsme bohatý program, kterého se zúčastní i skuteční Keltové. Bude to oslava se vším všudy," prozradila Anna Frantalová z občanského sdružení Boii.

Připravena je živá hudba a stylové občerstvení. Pít se bude například klasický nápoj míchaný z piva a medoviny.

LUKÁŠ VANÍČEK