Objekt na rozhraní Školního a Tyršova náměstí, který je z pravé strany přilepen k bývalému kostelu svatého Josefa (nyní tedy k Muzeu barokních soch), uniká i pozornosti většiny turistů. To se ale má změnit, protože město počítá s rekonstrukcí konventu, po níž v budově vznikne ubytovací zařízení se 17 pokoji hotelového typu. Nejspíše půjde o penzion (zařízení bez plnohodnotné hotelové restaurace) s ubytovací kapacitou přibližně padesáti lidí. Kromě turistů bude sloužit i hostujícím uživatelům blízké sportovní haly. Rada města Chrudim již v pondělí schválila příslušnou revitalizační studii od Ateliéru Vavřík a zhotovitele také oslovila s požadavkem na další rozpracování projektu.

Bydlení jen v patře

Z pohledu minulosti nejde o šokující novinku, vždyť konventy již historicky sloužily hlavně k bydlení. V jejich celách ale žily komunity kněží, řeholníků či řeholních sester kláštera. Konvent zajišťoval i celkový chod kláštera, s nímž se pojila také přítomnost dalších společných prostor. Těmi byly například kuchyně, technické místnosti, dílny či sklady (umísťované zpravidla ve sklepní části konventu).

Příštím ubytovaným návštěvníkům má podle studie sloužit celé druhé nadzemní podlaží. V přízemí bude nutné vytvořit jen recepci a navazující administrativní zázemí, které zabere zhruba čtvrtinu podlaží. O dalším využití přízemí nebylo dosud rozhodnuto. Město však počítá s tím, že prostory nabídne některým stávajícím nebo i novým nájemcům. V tomto smyslu už proběhlo i jednání se zástupci Univerzity Pardubice.

Dotace bude vítána

„Studie revitalizace konventu byla radě města předložena ve dvou variantách. Rada se pak, podobně jako v případě medlešického zámku, přiklonila ke konzervativnější variantě, obnášející menší množství zásahů do vnitřního uspořádání objektu," upozornil chrudimský místostarosta Jan Čechlovský. Studie revitalizace počítá i s obnovou atraktivního vnitřního „rajského dvora" obsahujícího kašnu, místa pro odpočinek a svěží zeleň.

Cenu revitalizace lze ve fázi studie sotva odhadovat, město ale předběžně počítá se zhruba čtyřicetimilionovým výdajem. Jen ze svého rozpočtu však revitalizaci platit nechce. „Je možné, že se zde Chrudimi otevře prostor pro získání evropských dotací. Nám jde teď především o to, abychom měli v takovém případě projekt co nejlépe připraven," doplnil místostarosta Jan Čechlovský.

Studie ke stažení ZDE (ve formátu PDF)!