„Pořád říkám, že je jednička,“ poznamenal chrudimský starosta František Pilný, který Příhodu do devátého ročníku ceny nominoval společně s Centrem sociálních služeb a pomoci Chrudim zastoupeným ředitelkou Danou Pilařovou. „Obou osob a organizací si nesmírně vážím, byť každý dělá něco trochu jiného. Nedokáži si představit, že by v Chrudimi nebyli,“ dodal starosta.

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Chrudimi se hned z počátku pandemie zapojil do pomoci občanům. Zavedl informační linku a rozjel nákupy potravin a donášku léků. „Co se týče zájmu, denně to jsou jednotlivci, není to jako na jaře, kdy se dělaly desítky nákupů,“ uvedl loni v listopadu předseda oblastní výkonné rady Vratislav Příhoda.

Červený kříž ve spolupráci se Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim také pořádal minikurzy základů péče o nemocné a seniory. Obsahem kurzů bylo používání osobních ochranných pomůcek, základy první pomoci, komunikace s pacientem, hygienická péče o pacienta na lůžku, podpora pohyblivosti pacienta, manipulace s lůžkem, zásady při podávání stravy, prevence proleženin, základy komunikace s pacienty a základy psychohygieny. A zájem dobrovolníků byl značný. Mohli potom pomáhat v domovech sociální péče v celém Pardubickém kraji.