Málek se zajímal především o denní provoz center či jeho finanční náročnost. Přímo v infocentrech se také ptal na rozsah poskytovaných služeb. Ne všechna „íčka“ totiž provozují samotná města. Mnoho poznatků chce Málek zakomponovat do nově připravené koncepce cestovního ruchu města. Obsáhlé rozhovory s místostarosty se ale netýkaly jen cestovního ruchu, společných témat se našlo víc.

Diskuse Romana Málka smístostarostou Lanškrouna Janem Šebrlem trvala celé čtyři hodiny.

„Hovořili jsme kromě cestovního ruchu také o průmyslu ve městě, bytové výstavbě, kanalizacích, ale také o radničním zpravodaji. Zároveň jsme rozprávěli o činnosti tamějšího městského architekta, kterému se podařilo navrhnout a realizovat záměry včástech města, které se časem proměnily vzajímavé území,“ vypočítává Málek.

Smístostarostou Litomyšlem Janem Janečkem zase hovořil o problematice mikroregionu a vzdělanosti.

„Kromě standardních činností mikroregionu mají na Litomyšlsku udělaný zajímavý systém fondu pro podporu veřejných akcí včlenských obcích. Takto mohou podporovat významné akce napříč regionem,“ přibližuje Málek, kterému se zalíbilo i tmelení kolektivu.

„Tamější zástupci obcí jedenkrát ročně již několikrát spolu vyrazili i po památkách UNESCO a poznají se více mezi sebou. Navíc si vymění nápady a jsou si prospěšní navzájem,“ uzavírá Málek.