Logo Nadace Terezy Maxové dětem.PC již téměř deset let nabízí ambulantní a terénní služby dětem a mladým lidem, kteří buď jsou aktuálně v dětských domovech a výchovných ústavech, nebo již odešli, ale nadále potřebují podporu, poradenství a pomoc. Cílem Poradenského centra (dále PC) je připravit děti na odchod do samostatného života. PC představuje komplexní systém činností, jako jsou víkendové sociálně terapeutické pobyty, skupiny osobnostního rozvoje, poradenství (osobně, telefonicky, v terénu, prostřednictvím facebooku), dále také jednorázové akce, semináře, ukázky institucí, úřadů. Při odchodu z dětského domova dostávají mladí lidé od pracovníků PC příručku Odcházející, ve které najdou důležité informace potřebné pro samostatný život (kontakty, rady, návody).

V roce 2014 jsme především díky Nadaci Terezy Maxové dětem mohli uskutečnit 10 víkendových pobytů, které jsou pro naši práci s dětmi nepostradatelné. Témata víkendových pobytů byla v tomto roce zaměřena na zaměstnání, komunikaci, mezilidské a partnerské vztahy, rodinu, sebeprezentaci, zvládání konfliktů a agrese, vyřizování praktických záležitostí (úřady, formuláře), možnosti bydlení, hospodaření s financemi, na dluhovou problematiku a na preventivní témata.

Pobytové aktivity považujeme v práci s dětmi za nesmírně důležité. Jedná se o velmi intenzivní a pravidelnou činnost, jejíž náplň je pracovníky pečlivě připravována dle potřeb samotných dětí. Navíc během víkendového pobytu nejsme vázáni časem jako při aktivitách v kanceláři PC. Máme tedy možnost pracovat s dětmi intenzivně na mnoha tématech a věnovat se jim nejen skupinově, ale i individuálně, podle jejich aktuálních potřeb.

Z vyjádření dětí vyplývá, že svou účast v projektu hodnotí velmi pozitivně. Nejen že se zde dozvídají velké množství potřebných informací, ale také se mohou setkat s kamarády, kteří zažívají podobné osudy a starosti. Takto vytvořená přátelství jsou pro všechny děti velkou hnací silou a nenahraditelnou inspirací pro jejich budoucnost.

Poradenské centrum prošlo v roce 2014 velkými změnami a to nejen díky nástupu dlouho očekávané posily, sociální pracovnice Mgr. Barbory Měrkové, která se ihned zapojila do provozu služby a stala se jeho pevnou součástí. Změny budou probíhat i v roce 2015. Jsme přesvědčení, že se nám díky nim podaří pomoci ještě většímu počtu dětí.

Na závěr bychom chtěli poděkovat za podporu všem dárcům, sponzorům a spolupracujícím institucím, která je pro nás nepostradatelná. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Mgr. Šárka Bryknerová, vedoucí Poradenského centra
www.pestalozzi.cz