Poradenské centrum (dále jen PC) poskytuje dětem aktivity, které jim umožní lépe porozumět sobě, ale také druhým lidem, naučí je lépe zvládat konfliktní situace, lépe komunikovat. Naším cílem je připravovat děti na samostatný život, pracovat na celkovém rozvoji jejich osobnosti a získání potřebných dovedností. Vše je uskutečňováno těmito formami činností: víkendová sociálně terapeutická činnost, skupiny osobnostního rozvoje, poradenství osobně, telefonicky, v terénu, prostřednictvím facebooku, navazující služby pro mladé lidi, kteří ústavní výchovu opustili, jednorázové akce, semináře, ukázky institucí. Mladým lidem při jejich odchodu z dětského domova předáváme příručku Odcházející. Je rozdělena do několika kapitol, ve kterých jsou důležité informace potřebné pro samostatný život, kontakty, rady, návody.

V roce 2013 jsme uskutečnili 9 víkendových pobytů a jeden prázdninový pobyt, došlo k 1070 kontaktům s 40 klienty v rámci všech forem činnosti. Navazující služby využívá stále přibližně 10 klientů. Za dobu trvání služby jsme pracovali s více než 100 dětmi, bylo uskutečněno 85 víkendových pobytů a 8 pobytů prázdninových.

Děti svou účast v projektu hodnotí opakovaně velmi pozitivně, v dotaznících uvádějí, že: „dostávají mnoho rad a nápadů, informace do praktického života; je zde dobrý kolektiv; legrace a zábava; baví je to a skupina by jim chyběla. Dle svých slov se o sobě dozvídají: „že jsem komunikativnější; že mě mají lidi rádi; naučil jsem se lépe s někým vycházet; můžeme si povídat o našich problémech; dozvíme se, jací jsme, jakých chyb se máme vyvarovat; že nejsem sám a můžu se na ně obrátit; učím se svěřovat dalším lidem, dostávám zpětnou vazbu o sobě…"

Během dlouhodobé (často několikaleté) spolupráce byla vybudována důvěra dětí v pracovníky, snažíme se o přátelský a partnerský přístup.

V dotaznících často takto hodnotí spolupráci: „mám vás rád; chtěl bych poděkovat, jak se ke mně dospělí hezky chovají, naslouchají mi; jsem ráda, že jsem se mohla svěřit, vypovídat…"

Logo Nadace Terezy Maxové dětem.

Služba musela být vloni mírně omezena, důvodem bylo zejména omezení rozpočtu a služba byla oslabena personálně, materiálně, muselo dojít k přestěhování služby. Věříme, že se nadále podaří naše služby udržet a zachovat potřebný kontakt s dětmi.

Poradenské centrum bylo pro rok 2014 podpořeno také z prostředků Nadace Terezy Maxové, za což velmi děkujeme. Prostředky pomohou realizovat potřebné aktivity pro děti.

Mgr. Šárka Bryknerová, vedoucí služby Poradenské centrum