Provoz právě budovaného multifunkčního centra bude zahájen v listopadu, ale už nyní město zabezpečuje jeho provoz. Má se o něj starat sedm stálých zaměstnanců – vedoucí klubu, ekonom, programový pracovník, správce, technik, provozní pracovník a uklizečka.

Další pracovníky, promítače, uvaděčku, šatnářku či recepční, město zaměstná na dohodu. „Vzhledem k tomu, že již nyní je třeba připravovat podrobný kulturní program na rok 2012, bude v následujícím měsíci vypsáno výběrové řízení na pozici programového pracovníka, který by měl nastoupit do zaměstnání již v červenci. Celkové mzdové náklady jsou plánovány zhruba na 2,5 milionu korun včetně odvodů,“ řekla starostka Hlinska Magda Křivanová.

Vedoucí nového kulturního klubu bude Kateřina Dibelková, která v současné době plánuje programy pro všechny věkové kategorie i různé zájmové skupiny návštěvníků multifunkčního centra. Rovněž připravuje webovou stránku, na které čtenáři naleznou veškeré potřebné informace o budoucím provozu.

V kompetenci Kateřiny Dibelkové je nejen příprava nabídky kulturních a společenských programů, ale i výběr dalších spolupracovníků, ať již z řad těch stávajících nebo z nových tváří na základě výběrového řízení.

Stavba byla zahájena před rokem a bude ukončena k letošnímu 30. září. Poté započne stěhování Městského kulturního klubu Hlinečan, který v současné době sídlí v Orlovně. Tento klub se stane provozovatelem zařízení.

Zázemí v novém objektu naleznou i členové mnoha dalších místních spolků a organizací. K jejich dobrému pocitu by měly přispět originální výtvarné doplňky, které připravují hlinečtí studenti AVU a UMPRUM.

Hlinsko získalo od Evropské unie dotaci 63,4 milionu korun, což je 45 procent celkových nákladů stavby.

(ron, mk)