V současné době je využíváno šest lůžek. „Pacienty nám sem posílají z celého kraje a dokonce i z celé republiky, takže je zřejmé, že se spuštění centra opravdu vyplatilo,“ řekl ředitel nemocnice Tomáš Vondráček.

Otázkou však nadále zůstává výše úhrad ze zdravotního pojištění pro toto oddělení, která je vázána na splnění podmínky plného provozu od července letošního roku. „Vyvíjíme maximální úsilí pro naplnění tohoto předpokladu,“ vysvětlil Vondráček, který o aktuální situaci informoval v pátek při tiskové konferenci za přítomnosti poslankyně parlamentu Ludmily Navrátilové.

Hovořilo se i o centru mamologie. Chrudimské centrum by bylo druhé v Pardubickém kraji současně s Pardubickou krajskou nemocnicí a podle ředitele Vondráčka by tato dvě centra poskytovala komplexní mamologickou a onkochirurgickou péči. Ostatní nemocnice v kraji by konzultovaly své pacienty v těchto centrech.

„Tým odborníků pod vedením královéhradecké lékařské kapacity Pavla Jandíka je připraven poskytovat tu nejkvalitnější specializovanou péči. Tato kvalita v kraji dosud byla nedostačující. K práci však potřebujeme mamografický screening, což je preventivní RTG vyšetřování prsů u žen. Ročně bychom provedli asi pět tisíc těchto vyšetření. V současnosti se provádí v Pardubicích a Ústí nad Orlicí, Chrudim by je doplnila a troufám si říci, že by v ničem nezaostala,“ sdělil Vondráček.

Zároveň dodal, že věří v podporu od samosprávy Pardubického kraje. „Výrazně by se zvýšil komfort pacientů, navíc by na prestiži získala i naše nemocnice,“ zdůraznil.

Ludmila Navrátilová, poslankyně Parlamentu ČR

Jaký je základní problém, proč chce nemocnice poskytovat rozšířenou péči?
Diagnostika onemocnění prsu probíhá ve více zdravotnických zařízeních v Pardubickém kraji. Chrudimská nemocnice je připravena, vybavena a má specialisty, může komplexně zhodnotit a léčit pacientky zde v kraji, a zamezit tak jejich odchodu za touto péčí jinam.

MUDr. Tomáš Vondráček, ředitel nemocnice

Proč stojíte o tuto péči v nemocnici?
Zvažovali jsme všechny modality péče, kterou cestou bychom se ubírali. Tento nápad na zřízení mamologického centra jako komplexního centra poskytování péče v oblasti mamologie, mamochirurgie vyšel z toho, že jsme o jednu modalitu přišli a chtěli bychom ji nahradit právě touto aktivitou.

Je to tedy jakási náhradní varianta za ortopedii?
Samozřejmě souvisí to i s tím, ale souvisí to i se způsobem zdravotních úhrad péče jako komplexu. Snažíme se rozšířit spektrum výkonů tak, abychom prosperovali jako společnost. Prioritou je zvyšovat prestiž naší nemocnice.

Jaké jsou finanční odhady pro zřízení této péče?
Zřizovací náklady na technologie jsou prakticky minimální, veškeré technologie zde máme. Jednali jsme s firmou Dimed, která zajišťuje RTG diagnostiku, o modernizaci některé přístrojové techniky. Hledáme i další subjekty, které by podpořily přístrojové vybavení nemocnice, ale v současné době máme plně pokrytou jak RTG diagnostiku, tak i další možnosti vyšetřování v oblasti onemocnění prsu. Myslím si, že komplexní péči v oboru mamologie můžeme poskytovat již nyní.

Opravdu by to neznamenalo nějaké navýšení stávajícího rozpočtu?
Co se týče pořizování technologií, v současné době je péče plně zajištěna, investiční náklady se přibližují nule. Personálně jsme odborný tým posílili, dominantní osobou je MUDr. Jandík, Ph.D., který je šéfem onkologického centra nemocnice v Hradci Králové. Je specialistou, který by měl řídit mamologický tým.

Budou ještě nějaké další kroky po organizační stránce?
Podnikli jsme kroky k zajištění i další navazující péče – plastické chirurgie, rehabilitace včetně lymfodrenáží, komplexní onkologické péče, zajištění moderních metod diagnostiky vzorků tkání apod. Máme již první údaje o navýšení případů pacientek léčených v tomto oboru v naší nemocnici. Zájem stoupá.

Pokud půjde vše podle plánu, kdy by tato péče měla začít fungovat?
Potvrzuji, že jsme schopni péči poskytovat již nyní. Prioritou je nyní aktivovat toto centrum na krajské úrovni, to znamená přizpůsobit tomuto oboru i poskytovanou péči v ostatních zdravotnických
zařízeních. Chceme se postavit vedle mamologického centra v Pardubické krajské nemocnici a myslím si, že již v současnosti můžeme poskytovat veškerou péči na špičkové úrovni.

MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., přednosta chirurgického oddělení

Jaký je výčet jednotlivých úkonů, které by se zde mohly provádět?
Mamologie, kterou máme na mysli, by se zabývala veškerými onemocněními prsu. To bychom mohli rozdělit na skupiny s nezhoubným a zhoubným onemocněním, tedy nádorové choroby. Těchto případů stoupá, pacientek je čím dál víc a my bychom rádi v obou těchto oblastech rádi poskytovali plný servis.

Co by to znamenalo pro pacienty z Chrudimska?
Myslím si, že to zlepšení by bylo nejen pro klientky z našeho regionu. Nemocnice disponuje v této chvíli naprosto adekvátním, špičkovým zázemím pro provádění těchto výkonů. A po stránce personální by tato péče byla také zajištěna na nejvyšší možné úrovni.

Kolik zákroků ročně by zde mohlo probíhat?
Existují statistické výhledy na region, které určují, kolik žen onemocní zhoubnou chorobou prsu. Tyto statistiky počítají s tím, že kupříkladu v okrese Chrudim by jich mohlo být ročně 100, což je poměrně hodně. Stejná situace adekvátní počtu obyvatel je i v dalších okresech kraje, řádově tak můžeme hovořit cca o 400-500 ženách, které mohou v průběhu roku onemocnět takto závažnou diagnózou. My v žádném případě nechceme konkurovat nemocnici v Pardubicích, která disponuje také adekvátním vybavením. Naše představa vychází z toho, že zbylé nemocnice toto vybavení nemají, a proto bychom rádi nabídli tuto péči i klientkám z jiných regionů našeho kraje mimo Pardubice.