Centrum denních služeb Motýl vzniklo v Hlinsku na základě požadavku rodin budoucích uživatelů centra. Jde o následnou službu pro mládež a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v hlineckém regionu, kteří nenašli vhodnou možnost uplatnění na trhu práce, popřípadě na chráněném pracovišti.