V Mateřském centru chce dětemnabídnout hernu plnou hraček a pro jejich doprovod posezení s občerstvením vpříjemném prostředí.

"Nejen maminky na mateřské dovolené zde najdou se svýmidětmi útočiště, když například počasí nepřeje pobytu venku. Mateřské centrum jetaké připraveno nabízet pravidelné činnosti pro nejmenší formou zájmovýchkroužků, dále oslavy narozenin, Velikonoc, Mikuláše a Vánoc pro děti, které tytochvíle chtějí trávit ve společnosti svých vrstevníků přesto, že ještěnenavštěvují mateřskou školu, ale i pro děti, které je chtějí prožít dvakrát. Stejně tak pro rodiče a prarodiče, kteří chtějí tyto chvíle prožívat se svýmidětmi, přestože mají čas pouze o víkendech," uvádí Pavla Černohousová zobčanského sdružení Hrajte si u nás.

OrganizátořiMateřského centra požádaliobčany Skutče a blízkých vesnic o aktivní účast v anketě, která právě probíhá nawebových stránkách města a jež má za úkol zmapovat zájem o mateřské centrum.Existují i sběrná místa s anketními lístky, a to u kanceláře matriky městskéhoúřadu, lékařských ordinacích, mateřských školách, lékárnách nebo obchodech.