Pořadatelé připravili pro děti a rodiče krásný program, jehož součástí byly výtvarné dílny, taneční vystoupení a mnoho dalších aktivit, které nejmenší návštěvníky velmi bavily.