„Navždy naše řady opustil náš kolega Petr Kopecký. Coby vedoucí odboru územního plánu a regionálního rozvoje patřil ke klíčovým osobnostem městského úřadu a výrazným postavám města. Moc nám bude chybět jeho nezaměnitelný humor, zvučný hlas a smích, razance, energie a optimismus, se kterými ke všemu přistupoval,“ zní v oznámení radnice s projevem soustrasti rodině.