Prý kterás Izraelitka, která si umývala její vodou své bolavé oči, uzdravena byla, načež prý přijala víru křesťanskou a
z vděčnosti nad studánkou kapli
k uctění čtrnácti svatých spolupomocníků vystavěti dala.“
Pověst o léčivé studánce (P. Kobetič)

Hlavní iniciátor rekonstrukce výtvarník Ivan Baborák společně s dalšími spolutvůrci srdečně zvou k návštěvě stavby, která má velký historický, ale i duchovní význam.

Aby byl ještě silnější, do budoucna bude potřeba počítat s revitalizací okolního prostoru, tedy hlavně Červené studánky. První písemná zmínka o ní pochází ze začátku 17. století. Voda uzdravovala hlavně oči, ale údajně se lidem po napití nebo koupelích zlepšovalo dýchání.

Voda se namísto ve studánce shromažďuje v ošklivé betonové skruži. Je silně mineralizovaná, ale obsahuje dusičnany - produkt civilizace. Ke konzumaci nejspíš nebude, ale je zřejmé, že kaplička bez studánky nemá ten správný duchovní ráz.

Video Karla Dvořáka s Ing. Arch. Josefem Kopečným o Červené kapličce
Zdroj: Youtube
Video s výtvarníkem Ivanem Baborákem
Zdroj: Youtube
Video s historikem RNDr. Mgr. Tomášem Pavlíkem
Zdroj: Youtube
Co říkají na obnovu kapličky chrudimské osobnosti?

Ivan Baborák, výtvarník
Práci na čtrnácti obrazech jsem se věnoval od května do září. Vytvořil jsem charakteristiky, například svatého Jiljí charakterizuje laň se šípem. Je to lehce komiksové. Jsem pyšný na to, že je v kapli natažen elektrický proud, který rozsvítí reflektor spolu s veřejným osvětlením, Je tedy možné večer a v noci se na interiér podívat.

Josef Kopečný, architekt
Do kapličky zatékalo, byla ve špatném stavu, na kterém se podepsaly i nešťastné zásahy v minulosti. Podlaha byla zabetonována, i když kaple stojí na prameništi. Nějaký „mistr” ještě stěny natřel asfaltovým lakem, takže vlhkost šla rychle nahoru. Teď díky rekonstrukci stavba dýchá, a to i díky lehké vápenné omítce.

Tomáš Pavlík, historik
Kaplička je ve velmi úzké vazbě ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Poutě, které se konaly, měly za cíl duchovní uzdravení lidí. A jejich součástí bylo procesí, které směřovalo právě ke kapli Čtrnácti pomocníků, kde lidé prosili o své tělesné uzdravení. Určitě se počítá s tím, že kaple bude vysvěcena. Mělo by to být v červnu 2012.