Město tak potvrdilo, že je s prací žen a mužů v čele svých školských zařízení spokojeno.

S novelou školského zákona, přijatou v loňském roce, mají nyní města volnější ruku. Nově totiž jmenují ředitele jen na šestileté období a pak mohou vyhlásit nový konkurz. Pokud tak neučiní, prodlouží se funkční doba ředitele o dalších šest let. Dříve byli ředitelé téměř neodvolatelní.

(man)