Setkání se uskuteční v prostorách chrudimského Muzea od 17 hodin. Zde budou za přítomnosti hostů oceněni dárci krve z Chrudimě a okolí za 40 a 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Slavnostní setkání bude obohaceno o kulturní program a zakončeno drobným občerstvením.

Český červený kříž uděluje bezpříspěvkovým dárcům krve různá vyznamenání.

Za 10 odběrů je to Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského, za 20 odběrů Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského a za 40 odběrů Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského.

Za 80 odběrů dárci obdrží Zlatý kříž ČČK 3. třídy, za 120 odběrů Zlatý kříž ČČK 2. třídy a za 160 odběrů Zlatý kříž ČČK 1. třídy. Za 250 odběrů náleží dárcům Plaketa ČČK Dar krve – dar života.

Oblastní spolek ČČK Chrudim v roce 2016 celkem předá 56 zlatých, 114 stříbrných a 140 bronzových plaket a 17 Zlatých křížů ČČK 3. třídy.

Vratislav Příhoda, předseda Oblastního spolku ČČK Chrudim