Velkým překvapením bylo při slavnostním setkání zastupitelů partnerských měst předání ceny primátora starostovi Chrudimi za dvacet let spolupráce a městu Chrudim za aktivní partnerství.

NÁROČNÝ PROGRAM

Chrudimské zastupitelé čekal náročný program, neboť během víkendu absolvovali v průměru kolem patnácti exkurzí. „Každý ze zastupitelů si mohl vybrat. Někteří zastupitelé byli ve Svidníku poprvé, proto volili tradiční věci – památník na Dukle, rusínsko – ukrajinské museum, ale připraveny byly také některé exkurze. Například do oblasti sociální, bytové výstavby, do Vojenského historického muzea, ale třeba i na sběrný dvůr či do tepelného hospodářství města," řekla k programu za hostitele Vierka Dercová

LÁKADLO PRO TURISTY

Chrudimští občané se do Svidníku mohou podívat také, a to v září, kdy pro ně bude připravena nová cesta. „Ta bude velmi bohatá. Na turisty čeká například památník Dukla, ale i řada dřevěných chrámů (ilustrační snímek)," říká předseda zahraniční komise města Chrudim Roman Málek. Ten navštívil také nově otevřené turistické centrum Dukla Destination, které se stará o rozvoj turistiky. (rm)