Mnozí pak spoléhají na finanční rezervy, které se jim podařilo v lepších časech vytvořit. Při ztrátě zaměstnání či při jiných nepředvídatelných událostech se mohou hodit i prostředky naspořené v některém z penzijních fondů. Nečekejte však, že se ke svým penězům dostanete snadno a rychle, jak na to spoléhal Chrudimák Josef Misof.

„Z osobních důvodů jsem požádal o mimořádné vrácení peněz ze smlouvy o penzijním pojištění u Penzijního fondu České pojišťovny. Chtěl jsem 150 tisíc. Šokoval mne ale formulář, kterým jsem musel svou žádost podložit,“ uvádí Misof. „Vadí mi hlavně vyplňování kolonek o nepředvídatelných výlohách na léčení, úhradu operace, lázně, či zdravotní pomůcky. Vyplňuje se i náhlá a vážná finanční tíseň, vážné rodinné důvody a podobně. Co je komu, s odpuštěním, po tom, na co peníze potřebuji. Proč bych měl někomu popisovat třeba své zdravotní potíže. Požadovaná suma se přece skládá z mých peněz, které jsem si ve více než dostatečné výši naspořil,“ zlobí se Misof. Chrudimákovi se také nelíbí, že k výplatě peněz dojde, podle sdělení pracovnice na pobočce, až po dvou měsících od podání žádosti. Lidé v nouzi se tak mohou dostat ke svým penězům mnohem později, než by jim bylo milé.

Ke stížnostem chrudimského klienta se vyjádřil Petr Brousil, tiskový mluvčí Penzijního fondu České pojišťovny. „Abychom klientovi vyšli maximálně vstříc, nenabízíme mu standardní dávku – odbytné, které by pro něj znamenalo ztrátu nároku na státní příspěvek. Pokud do své žádosti o výběr uvede mimořádné důvody, máme možnost mu vyplatit tyto prostředky v mimořádném režimu. Tento režim vyžaduje vyplnění zmíněného formuláře. Doba pro výplatu peněz je v tomto případě zkrácena na minimum, které je nezbytně nutné pro řádné zpracování žádosti,“ vysvětluje Brousil.