„Důvodem přípravy nového přímého sjezdu je jednoznačně dlouhodobě dopravně, urbanisticky i kapacitně neudržitelné stávající napojení sportovišť přes most v ulici Vrchlického,“ říká místostarosta města Chrudim Jan Čechlovský. Existujícím napojením jsou totiž neúměrně zatěžovány nejen související ulice Vrchlického, V Průhonech a Svatopluka Čecha, ale i část Jungmannova nábřeží nebo celá ulice Na Ostrově, která vede podél sídliště U Stadionu a je často využívána právě jako zkratka ke sportovním areálům.

Návrh chrudimského architekta Karla Théra přináší řešení v podobě nového sjezdu ke sportovištím přímo z městského okruhu za využití stávajících okružních křižovatek. Napojení je řešeno na principu pravých odbočení v rámci sjezdu i výjezdu. Nový sjezd a výjezd má být řešen po náspu umístěném přibližně na úrovni zimního stadionu. Součástí řešení je i osvětlení komunikace včetně nasvícení přechodu pro chodce a odvodnění. Parkování bude řešeno mimo projekt samostatně.

Ilustrační foto
Policie dopadla mladíky, kteří se bavili zapalováním popelnicJDE O PRIORITU
„Vzhledem k frekvenci využívání stávajících sportovišť a dopravnímu zatížení i bez ohledu na případné další větší investice v daném místě považujeme připravovaný sjezd jednoznačně za jednu z priorit,“ doplňuje místostarosta Jan Čechlovský. Přípravu a realizaci projektu doporučily vedení města jak komise sportovní, tak i komise stavební a podpořil je rovněž architekt města.

ŘEŠENÍ ZA MILIONY
Náklady na realizaci stavby jsou odhadovány ve výši 10 až 15 milionů korun. Jedná se však pouze o hrubý odhad na základě stávající dokumentace, který bude při dalším projektování upřesněn. „Ze všech výše zmíněných důvodů chce město Chrudim co nejrychleji pokračovat ve zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, získat stavební povolení a připravit celý projekt k samotné realizaci,“ dodává závěrem Jan Čechlovský. (ap, man)

KAREL PÁLKA se svým rodičům Zuzce a Karlovi narodil 29.1.ve 21:44. Měřil 51 cm a vážil 3,4 kg. Bude bydlet v Pardubicích.
OBRAZEM: Miminka z chrudimské porodnice 3. února