V hlavním městě Lógaru Pol-e Alam vyrůstá centrum, které poskytne kvalitní zázemí pro výkup, kontrolu kvality a zpracování medu a vosku. Projekt reaguje na skutečnost, že včelařství je důležitý zdroj příjmu pro stovky rodin v celé provincii.

Český Provinční rekonstrukční tým působí v provincii Lógar od března 2008. Jeho civilní část tvoří 11 odborníků z ministerstva zahraničí, vojenskou složku pak 292 příslušníků Armády ČR. Hlavní oblasti aktivit PRT tvoří podpora vlády a bezpečnosti, ekonomického rozvoje (zemědělství, vodní zdroje) a médií. Celkem Češi dokončili v Lógaru již 157 projektů.

„V současnosti je v Lógaru aktivní místní zemědělské družstvo, které se zabývá výhradně výrobou medu. Jedná se o zhruba 400 lidí, kteří mají tuto činnost jako hlavní pracovní náplň,“ říká Pavel Burian, zemědělský expert PRT.

V nové budově bude probíhat výroba voskových mezistěn, které jsou nutné při chovu včel. Centrum bude sloužit také k rozmnožování a šlechtění včel, či jako prostor pro školení a kurzy. Součástí projektu, díky němuž vznikne 20 nových pracovních míst, je i stavba a vybavení dílny na opravu včelařského náčiní.

Kontrola kvality medu a moderní technologie zpracování jsou v Lógaru zatím poměrně neznámé pojmy. „Ani v okolních provinciích neexistuje žádné podobné centrum, které by se zabývalo kvalitním zpracováním medu a vosku,“ říká Pavel Burian. „Nové zařízení bude mít přirozeně pozitivní dopad i na finanční příjmy včelařů kvalitnější med prodají za větší obnos,“ dodává.

Včelařství je tradiční odvětví afghánského zemědělství, po letech konfliktů však jeho důležitost začala opět růst až nedávno. Český rekonstrukční tým vyškolil již 100 lógarských včelařů, jimž dodal i základní vybavení. Včelařství bude rovněž jedním z oborů vyučovaných na střední zemědělské škole, kterou PRT v současnosti staví.

(tt)