Prázdninová vedra nepřejí dlouhým výletům. Raději toužíme po chladivé koupeli. Přizpůsobíme tomu i tento výlet. Z cyklobusu vystoupíme v Horním Bradle, nejlépe u rekreačního střediska. Od zastávky pokračujeme dál po silnici za autobusem. Po několika desítkách metrů objevíme modrou turistickou značku, která nás doprovodí až do cíle. Opouštíme les a máme první možnost občerstvení, případně i vykoupání v letním táboře. Přejdeme louku a jsme opět v lese.

Řeka Chrudimka zurčí v hlubokém údolí a my si zkracujeme její meandry přímou cestou do Přemilova. Malá osada slouží už jenom rekreaci. U památného stromu, jilmu habrolistého, odbočíme ze široké cesty na vyšlapanou pěšinku.

Dojdeme na rozcestí Mladiny, kde máme možnost odbočky po žluté značce k restauraci Na Pilce. Modrá nás však stále vede po lesních cestách až ke vzdutí přehradní nádrže. To už ale jdeme po břehu, občas vyrušíme rybáře a kolem několika chat se objevujeme na travnaté pláži v Ústupkách.

Zde přijde vhod naše plážové vybavení a svá přehřátá těla svěříme chladným vodám Chrudimky. Osvěžíme se v místních občerstvovnách a navečer dokončíme náš výlet. Vystoupáme na vysokou skálu nad přehradními vodami a prohlédneme si zříceninu hradu Oheb. Upoutají nás i nádherné vyhlídky na vodní nádrž.

Sejdeme po vymleté cestě na silnici a po zelené značce přijdeme ke hrázi. Na jedné straně sledujeme převalující se kapry a na druhé hloubku říčního údolí. Na konci hráze projdeme tunelem pod zbytky hradu Vildštejn, prohlédneme si vodní přepad a na zastávce počkáme na autobus. Celá trasa měří 10 km, můžete si ji však prodloužit až do Seče.

Vlastimil Škvára, KČT Treking Chrudim