Pěkného úspěchu dosáhl sedmnáctiletý student Pavel Kabele z Heřmanova Městce, který se stal českým vítězem soutěže Ice – Climate – Education, pořádanou německým cestovatelem Arvedem Fuchsem. Student chrudimského gymnázia tak získal pobyt na mezinárodní letní škole v islandském Húsavíku, kde strávil první část letošních prázdnin.

„Zmíněná soutěž se zabývá problematikou globálního oteplování a změnami zemského klimatu. Jako téma své práce jsem si vybral využití obnovitelných zdrojů energie. Na toto téma jsem vypracoval počítačovou prezentaci, ve které prezentuji možnosti oblasti, ve kterém sám žiji,“ uvádí mladý vědec.

Součástí jeho práce byl odhad produkce oxidu uhličitého v regionu Chrudimska a návrh řešení, jak množství produkovaného plynu snížit. Druhým úkolem bylo zjištění současné míry využívání obnovitelných zdrojů energie a vytvoření návrhu, jak tento podíl ekologicky produkované energie zvýšit.

„Jsem například velký fanda solární energie. Myslím, že by se fotovoltaických panelů mohlo na střechách a na dalších vhodných místech objevit daleko více,“ upřesňuje Kabele, který si z islandského pobytu přivezl spoustu zážitků, mezi něž řadí například přednášky německých univerzitních profesorů. „Vzpomínat budu také na den, který jsme zasvětili poznávání života velryb i pozorování těchto nádherných zvířat na volném moři,“ uzavírá Kabele.