Už 2. března tady začnou práce spojené s poslední etapou projektu IPRM, sdružujícího rekonstrukce domů, komunikací a veřejného osvětlení ve zmíněné lokalitě.

Zatímco však městský projekt už několik let zdárně pokračuje a letos na podzim by měl být definitivně ukončen, totéž se nedá říci o dříve zmiňované rekonstrukci chrudimského autobusového nádraží i jeho výpravní budovy.

Nádraží provozuje společnost ČSAD BUS Chrudim, jejíž ředitel Jaromír Paula už v roce 2012 říkal, že z budovy zůstanou jen obvodové zdi a vše ostatní bude zrekonstruováno. „Dům bude zvenku opraven a zateplen. Dojde k výměně informační technologie a prostor osadíme i novou vzduchotechnikou, klimatizací, rozvody elektřiny a vody. Vozíčkáři se dočkají bezbariérového přístupu na toalety," vyjmenovával tehdy některé ze změn ředitel a zmiňoval rovněž plány společnosti na budoucí proměnu venkovních autobusových stání. Společnost ČSAD BUS Chrudim pak ale neuspěla při žádostech o potřebné dotace a nakonec se svého záměru zcela vzdala. A to definitivně, neboť celé nádraží pak loni prodala brněnské firmě Epique s.r.o.

„Nepatří nám tu již nic, avšak nádraží stále užíváme jako jeho provozovatelé," říká nyní ředitel Jaromír Paula.

Zvažovaná změna venkovního prostoru nádraží měla také uvolnit prostor za ohbím ulice Čs. armády, kde nyní dočasně parkují autobusy před vjezdem do výchozí zastávky.

Závěrečná etapa projektu IPRM ale počítá opravami i v této ulici, takže zde parkování autobusů dočasně nebude možné. „Jednáme proto s provozovatelem o náhradních místech pro odstavování autobusů," ujišťuje chrudimský místostarosta Jaroslav Trávníček. Další chrudimský místostarosta, Jan Čechlovský, pak ještě dodal, že samotný projekt IPRM není stavebně na rekonstrukcí autobusového nádraží nijak bezprostředně navázán. „Oblast opravovaná v rámci IPRM končí chodníkem na protilehlé straně ulice pod autobusovými zastávkami v ulici Čs. armády," uzavřel Jan Čechlovský.