Ocenění Památka roku 2020 se uděluje nejlepším projektům nebo obnově movitých i nemovitých památek. Obnova musela být provedena v roce 2020. Klání vyhodnocuje odborná porota složená z členů Sdružení historických sídel, Asociace krajů a Národního památkového ústavu. Památková rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko byla vyhlášena v roce 1995, zdejší roubenky pocházejí z 2. poloviny 18. století.