Vilu, ve které žil chrudimský historik Jiří Charvát a jeho sestra Jarmila, si město zřejmě neponechá. Radní jsou pro to, aby byla prodána.

Pokud bude zastupitelstvo města s jejich návrhem souhlasit, prodejní cena objektu by neměla být nižší než tři miliony korun.

Spor o dědictví trval celých dvanáct let, teprve před nedávnem rozhodl soud, že je platná první závěť, kterou Jiří Charvát sepsal. Druhá listina, ve které je majetek připsán dnes již nežijícímu Rudolfu Hofericovi, určila justice jako neplatnou.

Město Chrudim, které bylo v původní závěti zapsáno společně s Regionálním muzeem a Státním okresním archivem, zdědilo vilu v Hniličkově ulici. Radní se v minulém týdnu rozhodli, že bude nejlepší objekt prodat a doporučí to zastupitelstvu.

O reakci požádal Chrudimský deník Jiljího Hofericu, který o majetek soudně usiloval jako dědic otce Rudolfa. „Pevně věřím, že vila Charvát bude ve vlastnictví nestátní organizace pro podporu propagace kultury či alespoň jako ubytovna pro 'nezabezpečené' studenty středních škol v Chrudimi, aby mohli nadále pokračovat ve studiu a výzkumu. Neboť dosavadní správa státu ve věcech nejen veřejných, ale i vzdělávacích je přinejmenším kocourkovská,“ odpověděl na otázku týkající se úmyslu prodat Charvátovu vilu Jiljí Hoferica, který by uvítal, aby byla vila chrudimského historika a autora knihy „Stará Chrudim“ prohlášena kulturní památkou.