Lidovci v Pardubickém kraji hlasitě apelují na zrušení letního času. Poté, co nedávno vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, nabízí se možné řešení v podobě petiční iniciativy, která by možná mohla donutit evropské vlády zrušit směrnici o změně času. Přetáčení hodinových ručiček dvakrát do roka, které je podle lékařů i ekonomů přežitkem a nemá žádné logické odůvodnění, by se tak po více než třiceti letech mohlo stát minulostí.

„Hlavní energetické argumenty pro každoroční přechody na letní čas už dávno nejsou aktuální. Naopak stále silněji slyším hlasy, které hovoří pro zrušení časových posunů. V nemalé míře totiž komplikují lidem v tomto období zbytečně život,“ potvrzuje hlavní autor iniciativy za zrušení letního času, krajský radní Petr Šilar.

Ten ve své snaze nezůstává sám, připojují se k němu i další straničtí kolegové.

Problémem se také již opakovaně zabývala lidovecká europoslankyně Zuzana Roithová. „Každoročně mi píše několik desítek lidí, kteří žádost o zrušení letního času odůvodňují zdravotními komplikacemi. U odborníků jsem ověřila, že posun času nepředstavuje již dnes žádnou významnou energetickou úsporu, přesto většina členských zemí se změnou nesouhlasí. Proto jsem se obrátila na Evropskou komisi s písemnou interpelací a výzvou, aby předložila do Evropského parlamentu návrh na legislativní změnu. Zrušení letního času je však i v rukou občanů Evropské unie – pokud by se jich nejméně jeden milion podepsal pod společnou petici, “ objasňuje problematiku Zuzana Roithová, která je původním povoláním lékařka.

Podobné inciaitivy vznikly například v Polsku, Slovensku nebo Rakousku.