Ve společenském sále „Záložna“ se bude hovořit o letošní činnosti a akcích, které se uskuteční v roce příštím. Součástí valné hromady bude i volba delegátů na výroční valnou hromadu župy nebo předání ocenění zasloužilým členům.