Setkání bylo výbornou příležitostí ke zhodnocení uplynulého roku, hasiči ale hovořili také o svých plánech. K těm patří další stabilizace poměrně početné členské základny a uspořádání celorepublikového setkání hasičské mládeže v příštím roce. „Setkání jsme pořádali v roce 2003, setkalo se tehdy s výborným ohlasem. Teď jsou naše ambice ještě vyšší, rádi bychom v Hlinsku přivítali až sedm stovek dětí,“ upřesňuje starosta hasičů Milan Jindřichovský.

Podle informacíČeské hasičské jednoty má v současné doběhlinecký sbor celkem 71 členů, z toho 49 mužů a 22 žen. Věkový průměr členů je 33 let. Nejstaršímuje 69a nejmladšímu16 let. Veškeré volené funkce vřadách hasičů jsou funkcemi čestnými a bezplatnými. Hasičská zásahová jednotka města Hlinska má 12 členů z řad ČHJ Hlinsko. Při zásazích používá i techniku profesionálního hasičského sboru.