Současná etapa výstavby byla naplánována do konce října. „Hotova ale bude dřív. Už teď mohu slíbit, že tato část bude dokončena ještě před zářijovým začátkem školního roku," předesílá holetínský starosta Jan Břeň. „Práce jsou financovány i za využití dotace ve výši 1,6 milionu korun, kterou jsme obdrželi od Státního fondu dopravní infrastruktury," pokračuje starosta Břeň.

Při stavbě chodníku v úseku od křižovatky směr Raná po odbočku k vlakovému nádraží bude zároveň s výstavbou jednostranného chodníku provedena celková výměna potrubí dešťové kanalizace včetně šachet. Kompletní oprava dešťové kanalizace bude předcházet i budoucí výstavbě chodníku v úseku od Kulturně společenského centra po hospodu Na Sále.

Právě dokončované i budoucí holetínské chodníky budou přínosem hlavně pro tamější školáky, jež čas od času ohrožují řidiči s těžkou nohou na plynu.