„Po dvaceti pěti letech tak došlo k obnově našeho vozového parku. Všem, kteří se na této výměně podíleli, bych chtěl co nejupřímněji poděkovat,“ komentuje významnou událost velitel Sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích Vladislav Tomiška.