Hlavním tématem hostitelské země bylo nakládání a šetření vodou v provozech živočišné výroby. Kromě odborných vzdělávacích lekcí byly pro účastníky připraveny exkurze, jako příklady dobré praxe, na jednotlivé zemědělské farmy.

Chraňme vodu: Absolventi zemědělské školy v Chrudimi absolvovali odbornou stáž v Portugalsku.Chraňme vodu: Absolventi zemědělské školy v Chrudimi absolvovali odbornou stáž v Portugalsku.Zdroj: Ludmila KabelováVelmi zajímavá byla ekologická kozí farma, kde je chováno 240 koz. Pro zvýšení pohody zvířat, hraje v místech ustájení reprodukovaná vážná hudba. Dojení koz probíhá v moderní dojírně a nadojené mléko je využíváno na výrobu sýrů francouzského typu.

Další rodinné farmy byly zaměřeny na chov skotu. V prvním případě se jednalo o farmu s produkcí mléka od krav plemene Holštýn. Hospodaří na výměře 16 ha zemědělské půdy s počtem 35 dojnic. Druhá farma se zabývala chovem masného skotu plemene Barrosa, které je chováno v čisté linii a odchov probíhá v plném rozsahu na pastvě.

Hlavním tématem stáže byl management vody v živočišné výrobě a její šetření. Ustájená zvířata jsou napájena pitnou vodou. Na oplachy a čištění se používá voda užitková, která je dále využívána i pro závlahy. Zvířata na pastvě mají přístup ke kvalitní povrchové vodě, která je dočišťována rostlinami.

Stáž přinesla mnoho zajímavých podnětů a voda je nenahraditelná.

Ludmila Kabelová