Podle starosty města Vojtěcha Krňanského budova kina pochází už z roku 1898, kdy sloužila jako biskupský hostinec a veřejnosti by měla sloužit i po zamýšlené přestavbě. „Město dnes vlastně nemá žádné kulturně společenské centrum. Zámecká kaple je využitelná jen pro některé typy akcí a zasedací sál na zámku má kapacitu pouhých 50 až šedesáti míst. Občas využíváme i sokolovnu, ale tam není například dobrá akustika,“ uvedl starosta Chrasti Vojtěch Krňanský.

V sále přestavěného objektu kina by šlo podle starosty pořádat třeba plesy, příležitostné koncerty, filmové projekce, školicí akce, semináře, přednášky atd. V klubových místnostech by zase mohli najít zázemí senioři, skauti a členové dalších místních spolků.

Město teď zakresluje stav objektu a již podalo žádost na Czechinvest, aby byla budova uznána jako brownfield. Bez toho by totiž nebylo možné požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o kýženou dotaci. Získat lze až třicet milionů korun, přičemž výše dotace pro města srovnatelné velikosti může činit až šedesát procent z celkových uznatelných nákladů.

Dotační podmínky by umožňovaly jak rekonstrukci stávající budovy, tak její případné zbourání a nahrazení budovou novou. Podle starosty Krňanského by se v takovém případě mohly pohybovat náklady na její výstavbu kolem 20 až 25 milionů korun.

Úplně stejnou dotaci jako v Chrasti chtějí využít také v nedalekých Slatiňanech. Tady by peníze posloužily k přestavbě nevyužívaného objektu bývalého Kabeláčova mlýna, jenž leží u Chrudimky v blízkosti zámku. „Projekt už město připravuje a podle toho, jak daleko s ním pokročí, se ještě radnice rozhodne, zda požádá o dotaci letos, nebo až v příštím roce,“ vysvětlil tajemník slatiňanského městského úřadu Josef Prokš.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje vytipovala v uplynulém desetiletí na 200 lokalit, které zařadila do databáze brownfieldů na území kraje. Do seznamu se dostala například pardubická kasárna Hůrka nebo tamější areál bývalé Tesly. Patří sem namátkou rovněž areál bývalého pivovaru ve Vysokém Mýtě nebo objekt sila ve Svitavách.

Příkladem úspěšné proměny je například provozovna chrudimské společnosti TMT, kde rekonstrukce citlivě proměnila budovu bývalého cukrovaru. Dílo si dokonce odneslo ocenění Brownfield roku.