Po vyzdvižení zvonu na věž kostela následovala slavnostní mše svatá, na niž srdečně zval P. Adam Depa, chrastecký děkan.
Zvon, který nese jméno Benedikt, pořídila firma MP servis u zvonařské firmy Petra Rudolfa Manouška. Jeho hmotnost činí 245kg, průměr 735 mm. Ladění je Cis2.

Nápis připomíná založení firmy, která si před několika dny připomněla 26. výročí své existence.