Obecní rozpočet města Chrast na rok 2018 má svou konečnou podobu. A stejně jako v loňském roce, je i plán na letošek rok velmi vyrovnaný po stránce příjmů i výdajů.

Jak z rozpočtu, zveřejněného na úřední desce města vyplývá, Chrast nemalou částku investuje do pokračující revitalizace zámku a přilehlého zámeckého parku. Celkový objem finančních prostředků, které město plánuje investovat do původně renesanční stavby z let 1569 až 1605, přesahuje částku sedm a půl milionu korun.

„V první etapě rekonstrukce jsme dokončili úpravy opěrné zdi v zámeckých zahradách,“ připomíná starostka Chrasti Martina Lacmanová. „V roce 2018 se bude ještě doplácet, další prostředky jdou na údržbu zeleně v zahradě. S tím samozřejmě souvisí i práce externích firem, zahradníků a podobně, takže ty peníze půjdou i do toho“ dodává starostka.

Do poslední fáze vstupuje i rekonstrukce městského muzea, které v budově zámku sídlí. Tato veřejná zakázka byla zadána v roce 1016.V osmi místnostech se bude dokončovat elektroinstalace,“ uvedla Martina Lacmanová. „Letos je potřeba ještě dokončit osazení svítidel a elektrického vybavení muzejní expozice,“ uzavírá starostka Chrasti.