Chrastecká škola otevře dveře návštěvníkům

Základní škola v Chrasti se snaží být moderním centrem vzdělávání a bezpečným místem k životu. Školní vzdělávací program se snažíme naplňovat konkrétními akcemi: projektovými dny, školní akademií, vánoční i velikonoční výstavou, prací ve skupinách, výlety a exkurzemi. Všichni rodiče se mohou se vzdělávacím programem seznámit na webových stránkách školy www.skola-chrast.net nebo ve vstupní hale školy.

Žáci se učí jinými metodami a formami práce, než byli zvyklí jejich rodiče. Je to pořád o znalostech, ale také o dovednostech pro život (škola vstupuje do projektu Finanční gramotnost, Volba povolání v Pardubickém kraji, do programů Ekoškoly apod.). Za doučování zdarma nad rámec povinností lze učitele této školy jen obdivovat.

Žáci hrají divadlo v Divadélku horeckých dětí i v Loutkářském a dramatickém kroužku, školu perfektně reprezentuje pěvecký sbor Zvoneček. Sport má místo v životě školy v podobě futsalu, florbalu i kroužku míčových her. Charitativní sbírky ve prospěch nemocných a postižených si vzali na starosti deváťáci se svou třídní učitelkou. Metodičky prevence mají každý měsíc schůzky se školním parlamentem, kterému se podařilo v prosinci dokončit projekt Bezpečné cesty do škol, žáci navrhovali podobu města Chrasti pro příští desetiletí a nyní tvoří podklady pro vznik školního kiosku. Parlament má na starosti i projekt Adopce na dálku. Netradičním způsobem je rozvíjena mezinárodní spolupráce s evropskými školami formou e - Twinning. V letošním školním roce získala škola za tyto aktivity čtyři národní certifikáty (dva z toho evropské). Je to projekt společný se slovenskou školou Math? Oh yes! (Matematika? Ó ano!). Chessgate way – šachová brána – pokračuje v současnosti ve spolupráci s francouzskou, rumunskou a tureckou školou.

Investice jsou vidět

Škola již druhým rokem čerpá finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Za poslední dva roky se podařilo zlepšit materiální vybavení školy. Zřizovatel Město Chrast investoval 2 100 000 korun do opravy WC ve staré budově školy a ve školní jídelně. Díky 65 000 korunám z obce Horka máme v další třídě nový výškově stavitelný nábytek. Obec Smrček, Plynárny Rosice a hlavně Nadace Konto bariéry umožnily finančním příspěvkem zakoupit schodišťovou plošinu a nájezdy pro postiženou žákyni v hodnotě 230 000 korun. Škola „prokoukla“ vymalováním chodeb a výzdoba pracemi žáků a fotografiemi z akcí školy zaujme návštěvníky. Včas byla provedena oprava trámů na půdě staré budovy – sněhovou nadílku letošní zimy by ztrouchnivělé trámy nevydržely. Zřizovatel dokončuje oplocení venkovního sportovního hřiště. Škola disponuje velmi dobrým vybavením pro rozvoj informační gramotnosti, je zde zhruba 50 počítačů připojených k internetu, šest interaktivních tabulí a vizualizér.

Schopnosti a dovednosti pravidelně testujeme pomocí celorepublikových testů SCIO, máme tak srovnání s ostatními školami.
Školní jídelna nabízí dvakrát týdně výběr ze dvou jídel, od 1. prosince 2009 se vaří i pro cizí strávníky.

Přijměte pozvání

Co čeká školu v budoucnosti? Díky sponzorům a dobrovolnické práci rodičů a bývalých žáků vzniká na školní zahradě letní školní učebna. Zřizovatel se chystá k opravě vstupního schodiště do hlavní budovy a k odstranění havarijního stavu kanalizace pod touto budovou. Obrovským přínosem pro školu by bylo zateplení a výměna oken – Město Chrast podalo žádost o grant. Chystá se otevření třetího oddělení družiny. Pedagogové promýšlejí vhodné čerpání evropských peněz na dělení hodin matematiky, rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti a přírodovědných předmětů, nákup pomůcek a další vzdělávání pedagogů.

Pokud máte čas a chuť, přijďte navštívit školu v sobotu 24.dubna 2010, kdy se tu koná Den otevřených dveří.

Mgr. Lenka Budínská,
ředitelka školy

Komunitní škola Chrast je tady pro všechny. I pro Vás!

Již dva roky nabízí naše Komunitní škola Chrast občanům aktivity v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit.
Cílem nabízené činnosti je zvýšení úrovně znalostí a společenských kontaktů ve městě a okolí. Ke své práci využíváme budovu školy, která v poslední době prochází velkými změnami, jak vybavení, tak celkového moderního přístupu ke vzdělávání. Chrastecká škola je zajímavým prostorem pro všechny lidi bez ohledu na věk. Vzdělávání je realizováno v kurzech, které probíhají pod vedením lektorů od pondělí do soboty v odpoledních i večerních hodinách.

Cvičení i keramika

Mimo již pravidelných aktivit jako jsou kurzy keramiky, kurz anglického jazyka či relaxační cvičení 5 Tibeťanů, pilates se každé úterý schází i Seniorklub. V poslední době se díky nadšeným maminkám skvěle daří i Mamaklubu a kroužku Keramika pro děti a rodiče. Toto je zajímavá aktivita, kdy výsledné dílko vzniká spoluprací dospělých a ratolestí do věku osmi let. Společně si pod dozorem lektorky paní Moniky Jaré vyrábí dárečky, dekorace do pokojíčku či dílka pro radost.

V letošním roce se nám podařilo uspořádat dvě víkendové akce. Bylo to Sobotní keramické tvořeníčko, aneb vyrob si dekoraci do bytu či dárek pro své blízké. Druhou akcí bylo dekorování bavlněného povlaku na polštář.

Výtěžek potřebným

Na duben a květen připravujeme dílnu pletení z pedigu, kdy se chystáme uplést květník či košíček na drobnosti. Lektorka paní Eva Mašínová se nám bude věnovat dvě sobotní dopoledne. Úspěšná jsou i úterní tvořeníčka, kde vyrábíme kočky pomocí lepidla na tapety, či dekorační stromečky. Chystáme se i na zdobení pomocí ubrouskové techniky či kouzlení za pomoci vodního skla pod vedením paní Petry a paní Pavly, které nás to rády naučí.

Naprosto ojedinělou akcí bude výstava keramiky v prostorách muzea, jejíž vernisáž proběhne 29. dubna v 17 hodin. Klientky keramické dílny vystaví svá dílka, výsledky dvouleté práce. Zároveň budou některá díla nabídnuta k prodeji a výtěžek z této akce bude poté předán na nákup kompenzačních pomůcek pro děti ze základní školy, které vyžadují zvláštní péči.

Práce máme, naštěstí, opravdu dost a dost. Přízeň a podpora lidí z města a okolí nás těší, ale i zavazuje. Více informací najdete na www.skola-chrast.net

Martina Lacmanová,
koordinátorka činností
Komunitní školy Chrast