Po přivítání žáků pracovnicemi odboru školství Pardubického kraje si vzala slovo starostka města Chrast Martina Lacmanová, která ocenila zapojení žáků do jejich školní samosprávy. Děti se tak podle jejích slov budou v budoucnu umět kultivovaně zapojit do veřejného dění a nebudou lhostejné k dění kolem sebe. Ředitelka chrastecké základní školy Lenka Budínská pak vyzdvihla akce, které žákovský parlament pořádá pro spolužáky a popsala i celou myšlenku tzv. demokratické školy.

V téměř dvouhodinovém workshopu se poté děti rozdělily do skupin a diskutovaly o úspěšných aktivitách svých žákovských parlamentů. Výstupem byl plakát, který každá skupina prezentovala. Pro učitele byl určen workshop vedený Eliškou Urbanovou z Centra pro demokratické učení Praha.

„Žáci i učitelé si toto pracovní dopoledne užili a odvezli si do svých škol spoustu námětů pro další činnost. Veliké poděkování patří učitelce Ivě Celnarové ze ZŠ Chrast, která celou konferenci organizovala a připravovala. Užitečnými pomocníky jí byli učitelé Jana Zemanová a Zdeněk Volejník," doplnila ředitelka chrastecké školy Lenka Budínská.