Rekonstrukce náměstí se na základě výběrového řízení zhostila královéhradecká firma MATEX HK, která zakázku původně vysoutěžila za zhruba 18 700 tisíc korun. „Cena se ve výsledku vyšplhala na 19 milionů a 883 tisíc korun. V průběhu díla jsme totiž požádali o provedení některých dalších prací a do ceny se promítla i opatření spojená s průzkumem a konzervací historické studny, kterou jsi při rekonstrukci neočekávaně objevili. Termín dokončení celého díla byl nicméně stanoven na 18. říjen roku 2018, což znamená, že se nám vše podařilo dokončit s více než čtrnáctiměsíčním předstihem,“ upřesnila chrastecká starostka Martina Lacmanová. 

POCHVALA DĚLNÍKŮM
Starostka kladně hodnotí komunikaci se zhotovitelskou firmou. „Byli jsme v kontaktu po celou dobu realizace a myslím, že šlo o přímo ukázkovou spolupráci. A to nejen ze strany vedení, ale i zásluhou dělníků, kteří odváděli kus poctivé práce za mrazů i v tropických vedrech,“ pokračuje starostka. Sama přitom vyzdvihuje například provedené úpravy zeleně. „Dříve tam rostla v podstatě džungle, zatímco teď najdeme na Náměstí rostliny, které se ideálně hodí do centra města,“ doplňuje Martina Lacmanová. 

Při financování rekonstrukce Chrasteckým pomohla i čtyř a půl milionová dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která jim byla přiznána na zklidnění dopravy. Náměstí totiž protíná silnice 2. třídy č. 358, kterou denně projíždí přes sedm tisíc vozidel. 

Náměstí v Chrasti se bude i po rekonstrukci stále psát s velkým „N“ na začátku, neboť jde o jeho vlastní název. „Časem by ale možná bylo dobré vymyslet mu originálnější název,“ připustila závěrem starostka.

SE ZPĚVEM I TANCEM
Zítřejší slavnostní otevření je určeno nejširší veřejnosti a bude spojeno s bohatým doprovodným programem. Ten odstartuje v 16 hodin. Svou účast na oficiální části přislíbili hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, ministr Jan Chvojka a senátor Radko Martínek. 
Připraveno bude i vystoupení školního pěveckého sboru Zvonky, vystoupení dětské taneční školy Chrast a vystoupení dechového orchestru ZUŠ Chrast. Zájemci si budou moci též prohlédnout zrekonstruovanou jídelnu a kuchyň blízké základní školy.