silnici druhé třídy číslo 358. Právě v tomto týdnu totiž započala druhá etapa rekonstrukce náměstí, která spočívá v opravě úseku chodníku lemujícího zmíněnou silnici i některé domovní objekty. V aktuální etapě budou probíhat též dlaždičské práce, příprava ploch pro zeleň a propojení dešťových svodů z objektů, které budou zaústěny do kanalizace.
Předchozí první etapa rekonstrukce chrasteckého náměstí započala na konci prvního březnového týdne. Pro letošek Chrastečtí počítají s realizací celkem pěti etap výstavby.

Práce budou prováděny tak, aby během nich vždy zůstávala pro lidi přístupná větší část plochy náměstí i tamějších komunikací.

Stavba v celkové hodnotě téměř 19 miliónů korun je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Termín jejího úplného dokončení byl stanoven na říjen roku 2018