Mezi rodiči se pak objevil názor, že by se po měsících provozu měla měření zopakovat. Pro jistotu. „Na pondělní schůzi zastupitelstva jsme rozhodli, že necháme měření skutečně provést znovu, a to i za přítomnosti zástupců rodičů, kteří tak budou mít vše pod přímou kontrolou. Žádost chápeme a můžu všechny ujistit, že i město chce mít jistotu, že tady děti vyrůstají opravdu ve zdravém prostředí," vysvětlila chrastecká starostka Martina Lacmanová.

Zdravé hospodaření

Zastupitelstvo také schválilo záměr přijmout úvěr ve výši šesti milionů korun na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Bm 22 a na stavební úpravy bytového domu č. p. 151 s dobou splatnosti pět let. „Tento záměr zastupitelé podpořili, neboť město Chrast je ve velmi dobré finanční kondici a hospodaření řídí tak, aby si udržovalo dostatečné rezervy na případné výkyvy a především na nevyrovnané daňové příjmy, které jsou dominantními výnosy města," připomněla chrastecká starostka.

Dluhová služba, což je podíl splátek všech dluhů (jistiny i úroků) k celkovým běžným příjmům města je udržována na úrovni kolem 10 procent. V roce 2013 dosáhl ukazatel dluhové služby města 9,81 %, přičemž doporučení ministerstva financí je do 20 procent a mezní hranicí pro dobré finanční zdraví je 30 procent.

Příznivý rating Chrasti umožňuje přijetí dalších úvěrů. Nový úvěr ve výši šesti milionů korun umožní, že volné finance na běžném účtu půjdou využít na další plánované akce. Například na novou místní komunikaci a opravu jedné stávající v „Nové čtvrti" nebo ke splacení starých, méně výhodných úvěrů.