„Vypadá to, jako bychom měli ve městě palírnu,“ poznamenal sedmatřicetiletý Miloslav a není sám, odpůrců je hodně. Někdo ve facebookové diskuzi vzpomíná na svůj starý psací stroj, jehož pacičky kláves sázely písmena na papír nerovnoměrně.

A co teprve slogan „O stupeň blíž“, i ten si vysloužil kritiku Chrudimáků. Designérka Markéta Steinert toto slovní spojení spojila s dalšími aspekty, a tak je Chrudim charakterizována jako „o stupeň blíž historii, přírodě, hudbě nebo tradicím.“

Použití slova „stupeň“ se však mnohým nelíbí a přirovnávají ho ke sloganu jednoho českého pivovaru, který má o stupeň lepší pivo.

Dosud město při své prezentaci používalo chrudimskou orlici. Její používání ale podléhá schvalovacímu procesu podle zákona o obcích a při běžném užití vylučuje, aby ji doplňoval název „Chrudim“. Ten v oficiálním znaku není.

Na zasedání zastupitelstva se o nové identitě města hodně diskutovalo. Třeba zastupitel a bývalý starosta města Petr Řezníček se pozastavil nad tím, proč má Chrudim měnit zavedené barvy. „Neumím si představit, že chrudimské sportovní kluby budou hrát v zelených a oranžových dresech. Rozhozenost písma v logu připouštím, ale s barvami se neztotožňuji, asi jsem staromilec,“ uvedl Řezníček.

Názory zastánců nové identity města byly na schůzi zastupitelstva různé a často i drsné: současné barvy – červenou, bílou a černou – kdosi přirovnal ke hře Člověče nezlob se a zazněla i narážka na údajnou podobnost chrudimské a říšské orlice.

Většina ohlasů ale byla souhlasná, a tak výsledek soutěže prošel hlasováním. Teprve nyní by měl tým Markéty Steinert začít pracovat na návrzích upomínkových předmětů, informačních tabulí, tiskopisů nebo propagačních materiálů. „Jednotný vizuální styl by měl být nejen hezký nebo lehce kontroverzní, aby se o něm mluvilo, ale měl by být hlavně čitelný a jednotící pro obyvatele města,“ uvedl místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář. Takové ostatně bylo i zadání soutěže, kterou pro město Chrudim uspořádala organizace Czechdesign.

Deník požádal o vyjádření i výtvarníka a chrudimského rodáka Ivana Baboráka. „To logo mě nepřekvapilo – nachází se ve vyjetých kolejích současného grafického designu,“ řekl Baborák a po chvilce naléhání o konkrétnější popis dodal, že je to celé „neslané nemastné“.

Důležitou otázkou je, kolik peněz vypracování identity města stálo a stát bude. „V loňském roce bylo v rozpočtu města vyčleněno 337 tisíc korun na uspořádání soutěže na novou vizuální identitu města. V této částce je zahrnuta odměna odborné firmě, která soutěž kompletně zajistila, odměny odborné porotě, skicovné, licence na písmo a podobně. V roce 2021 je v rozpočtu částka 595 tisíc korun. Určena je na zpracování grafického manuálu, zaškolení odpovědných pracovníků a grafiků. Celá vizuální identita bude zavedena postupně,“ řekla mluvčí radnice Sylva Drašnarová.