„Pokud některá zůstala, stojí na soukromých pozemcích. I v těchto případech strážníci hledají majitele, aby je informovali o možnosti odtahu a ekologické likvidace na náklady města,“ uvedl starosta Pilný.

Majitelé autovraků mají podle zákona dva měsíce na to, aby si nechali provést technickou kontrolu vozidla. Pokud to neudělají, skončí jejich vůz po odtahu na odstavné ploše a bude vydražen. Ovšem za to musí ten, kdo je zapsán ve velkém technickém průkazu, zaplatit.

Starosta ale přišel s nápadem, který zákonný postup podstatně zjednodušil. Když majitel vraku podepsal městu plnou moc k likvidaci vozidla a k odhlášení z evidence, veškerá starost přešla na město a na dvoře místních technických služeb se nemusela hromadit auta po desítkách.

Tato možnost se líbila necelé polovině majitelů odstavených aut. U některých zabralo už první varování v podobě výzvy k provedení technické kontroly nebo odtahu auta. Zákonná lhůta je v tomto případě dvouměsíční. „Existují samozřejmě lidé, kteří výzvu ignorovali, nevyzvedli si dopis na poště. Proto jsme ještě nad rámec zákona dávali na okénko další výzvu. A potom nezbývalo, než auta odtáhnout,“ dodal Pilný.

Město bude náklady vymáhat, třeba i prostřednictvím exekučního příkazu, něco pokryjí případné dražby aut, ke kterým by mělo dojít na jaře.

Autovraky mají mnohdy zajímavé osudy a dříve se stávalo, že pátrání po skutečném majiteli vozidla znamenalo takřka detektivní práci. Nově je odpovědnost přenesena na provozovatele zapsaného v technickém průkazu. Někteří lidé byli překvapeni, že auto, které kdysi prodali, avšak nepřeregistrovali v evidenci vozidel, se stalo autovrakem. A tak jsou nyní odpovědní za jeho osud.