Nový dvůr bude určen zejména na zpracování komunálního odpadu, který dnes končí na skládce v Nasavrkách. Nové zákony tomuto skládkování brzo totiž zatnou tipec.

„Separační dvůr by měl vzniknout v areálu bývalé Transporty v průmyslové zóně. Vedle třídění komunálního odpadu by tam měla vzniknout i kompostárna pro biologický odpad, drtírna, dotřiďovací linka na plasty a další zařízení, abychom byli schopní zlikvidovat co největší množství odpadu z města,“ řekl starosta Chrudimě František Pilný.

Náklady na celý projekt jsou odhadovány na 120 milionů korun, radnice chce využít evropských fondů. Úředníci už vypsali zakázku na podklady ke stavbě, ta se neobejde ani bez průzkumného geologického vrtu.

Omezení skládky

Komunální odpad z Chrudimě dnes končí na skládce v 15 kilometrů vzdálených Nasavrkách, která těsně sousedí s chráněnou krajinnou oblastí a je už na hranici kapacity. Nová legislativa navíc od roku 2024 podobnému skládkování vůbec nebude přát. Uvažuje se sice o výstavbě spalovny v Opatovicích nad Labem a další odpad by mohl končit v cementárně v Prachovicích, kde by se z něj vyrábělo alternativní palivo. Přesto ani to nemusí stačit, proto si město chce pomoct co nejvíce samo.

„Výroba tuhého alternativního paliva z odpadů je i v případě chystaného separačního dvora také jednou z možností,“ řekl místostarosta Aleš Nunvář.

Stávající sběrný dvůr na druhém konci města město vloni za 13 milionů modernizovalo, ale kapacitně nebude brzo stačit. Letos v areálu vzniklo i re-use centrum. Zde lidé nechávají pro jiné věci, které sami už nepotřebují, ale nejsou odpadem. Bohužel se to netýká elektroniky, přesto se tento „bazar“ setkal se zájmem. 

Na trati mezi Pardubicemi a Chrudimí bude výluka
Na trati v úseku Pardubice - Slatiňany bude výluka